Dr.Racz Kontakt Pre Vas
 

Vítam vás

MUDr. Norbert Rácz je špecialistom v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia. Narodil sa v Nových Zámkoch. Momentálne žije a pracuje v Bratislave kde sa venuje estetickej chirurgii a chirurgii ruky v centre zdravia a krásy Interklinik.

Vzdelanie a špecializácia

MUDr. Norbert Rácz je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 pracoval na oddelení traumatoľogie a Chirurgickej klinike v Nových Zámkoch. Atestáciu zo všeobecnej chirurgie I stupňa  získal v roku 2001.

Od roku 2001 pracoval na oddelení chirurgie ruky a Klinike plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Špecializačnú atestáciu v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia získal v roku 2006.

Od roku 2006 MUDr. Norbert Rácz pracuje v centre zdravia a krásy Interklinik v Bratislave.

Zahraničné stáže

MUDr. Norbert Rácz v roku 2006/2007 absolvoval pracovný pobyt v Paríži na svetoznámom inštitúte chirurgie ruky: Institut de la main - Clinique Jouvenet. V rámci pracovného pobytu mal možnosť navštíviť niekoľko známych Parížskych centier estetickej chirurgie.

V roku 2007 absolvoval pracovný pobyt na svetoznámej Clínica prof. Pitanguy v Rio de Janeiro, v Brazílii. Profesor Pitanguy patrí k priekopníkom plastickej a estetickej chirurgie. Podľa neho sú pomenované mnohé operácie plastickej a estetickej chirurgie.

MUDr. Norbert Rácz sa v roku 2008 zúčastnil prestížneho sympózia v New Yorku, USA zameraného na najnovšie trendy v odbore estetickej plastickej chirurgie. Podujatie sa uskutočnilo vo svetoznámej Manhattan Eye, Ear and Throat hospital. Nemocnica je výučbovým pracoviskom New York University School of Medicine.

Školenia

Allergan National Breast Academy - školenie na prsníkové implantáty - Dr.Doležal z Prahy, 2010

Macrolane - výplň prsníkov kys.hyluronovou - Dr.Lembas z Polska, 2010

Water - jet assisted - liposukcia vodným lúčom- Dr.Meyer - Nemecko, 2007

Breast Reconstruction and Augmentation - školenie zamerané na rekonštrukciu prsníka a zväčšenie prsníka - Dr.Thomas Biggs - Belehrad, Srbsko, 2011

Rekonštrukcia a augmentácia prsníkov, Nitra, Slovensko, 2011

The Science of Breast Implants - prsníkové implantáty - Leiden, Holandsko, 2011

Členstvo v profesných organizáciách

Slovenská lekárska komora
Spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
Spoločnosť chirurgie ruky

Cudzie jazyky

MUDr. Norbert Rácz hovorí plynule anglicky, nemecky, francúzky a maďarsky.