MUDr. 

Norbert Rácz

 plastický chirurg

 

MUDr. Norbert Rácz je plastický chirurg s atestáciou v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia. Je členom Slovenskej lekárskej komory,  Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). 

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé pracovné skúsenosti získal na Chirurgickej klinike v Nových Zámkoch, konkrétne na oddelení traumatológie kde získal atestáciu z odboru všeobecná chirurgia I. stupňa.  Neskôr pôsobil na Klinike plastickej  chirurgie Ružinovskej nemocnici FN Bratislava kde atestoval v špecializačnom odbore Plastická a rekonštrukčná chirurgia. Od 2007 roku pracoval v niekoľkých prestížnych súkromných centrách estetickej chirurgie, momentálne, od roku 2024 je členom tímu Concept Clinic v Bratislave.

Absolvoval niekoľko pracovných pobytov v zahraničí, v roku 2007 v Paríži na svetoznámom inštitúte chirurgie ruky – Institut de la Main, neskôr v 2009 roku  v Rio de Janeiro v Brazílii na súkromnej klinike u samotného prof. Pitanguy. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničným kongresov a inštruktážnych kurzov priamo v iných klinikách. Je spoluautorom niekoľkých odborných publikácií v plastickej chirurgii. 

Uznávaný plastický chirurg s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Vo svojej praxi sa úspešne zaoberal mikrochirurgiou a chirurgiou ruky, tiež rekonštrukčnými operáciami prsníka. Momentálne sa vo svojej práci venuje celému spektru výkonov estetickej chirurgie, hlavne však na chirurgiu prsníka, tváre a brucha.  Konzultácie vykonáva aj v nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku.