MUDr. Norbert Rácz, plastický chirurg s atestáciou v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia s viac ako 20 ročnou praxou. MUDr. Norbert Rácz má bohaté skúsenosti nielen s estetickou chirurgiou prsníka a operáciami nosa ale aj s ďalšími zákrokmi estetickej plastickej chirurgie ako sú operácia viečok,  liposukcia, plastika brucha.

Vyštudoval lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializačné vzdelanie získal prácou na oddelení chirurgie a traumatológie v Nových Zámkoch kde získal atestáciu zo všeobecnej chirurgie. Atestáciu z odboru plastická chirurgia získal na Klinike plastickej chirurgie a oddelení chirurgie ruky Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

MUDr. Norbert Rácz absolvoval pracovný pobyt v Paríži na svetoznámom inštitúte chirurgie ruky: Institut de la main – Clinique Jouvenet. V rámci pracovného pobytu mal možnosť navštíviť niekoľko známych Parížskych centier estetickej chirurgie. Tiež absolvoval pracovný pobyt na svetoznámej Clínica prof. Pitanguy v Rio de Janeiro, v Brazílii. Profesor Pitanguy patrí k priekopníkom plastickej a estetickej chirurgie. Podľa neho sú pomenované mnohé operácie plastickej a estetickej chirurgie.

Je aktívnym členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a aktívnym členom medzinárodnej organizácie plastických chirurgov – International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

MUDr. Norbert Rácz je špecialistom na estetickú chirurgiu ktorý si udržiava svoj novátorský prístup  neustálym vzdelávaním. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničným kongresov a inštruktážnych kurzov priamo v iných klinikách.

MUDr. Norbert Rácz žije so svojou rodinou v Bratislave kde pracuje v EVE clinic. Srdečne Vás privíta na konzultácii, aby Vám pomohol pomocou svojich bohatých skúsenosti a s pomocou skvelého tímu sestier a anestéziológov pomohol uskutočniť želanú zmenu.