vítam vás

MUDr. Norbert Rácz je špecialistom v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia. Narodil sa v Nových Zámkoch. Momentálne žije a pracuje v Bratislave kde sa venuje estetickej chirurgii a chirurgii ruky v centre zdravia a krásy Interklinik.

vzdelanie a špecializácia

MUDr. Norbert Rácz je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 pracoval na oddelení traumatoľogie a Chirurgickej klinike v Nových Zámkoch. Atestáciu zo všeobecnej chirurgie I stupňa  získal v roku 2001.

Od roku 2001 pracoval na oddelení chirurgie ruky a Klinike plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Špecializačnú atestáciu v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia získal v roku 2006.

Od roku 2006 MUDr. Norbert Rácz pracuje v centre zdravia a krásy Interklinik v Bratislave.

zahraničné stáže

MUDr. Norbert Rácz v roku 2006/2007 absolvoval pracovný pobyt v Paríži na svetoznámom inštitúte chirurgie ruky: Institut de la main – Clinique Jouvenet. V rámci pracovného pobytu mal možnosť navštíviť niekoľko známych Parížskych centier estetickej chirurgie.

V roku 2007 absolvoval pracovný pobyt na svetoznámej Clínica prof. Pitanguy v Rio de Janeiro, v Brazílii. Profesor Pitanguy patrí k priekopníkom plastickej a estetickej chirurgie. Podľa neho sú pomenované mnohé operácie plastickej a estetickej chirurgie.

MUDr. Norbert Rácz sa v roku 2008 zúčastnil prestížneho sympózia v New Yorku, USA zameraného na najnovšie trendy v odbore estetickej plastickej chirurgie. Podujatie sa uskutočnilo vo svetoznámej Manhattan Eye, Ear and Throat hospital. Nemocnica je výučbovým pracoviskom New York University School of Medicine.

školenia

Allergan National Breast Academy – školenie na prsníkové implantáty – Dr.Doležal z Prahy, 2010

Macrolane – výplň prsníkov kys.hyluronovou – Dr.Lembas z Polska, 2010

Water – jet assisted – liposukcia vodným lúčom- Dr.Meyer – Nemecko, 2007

Breast Reconstruction and Augmentation – školenie zamerané na rekonštrukciu prsníka a zväčšenie prsníka – Dr.Thomas Biggs – Belehrad, Srbsko, 2011

Rekonštrukcia a augmentácia prsníkov, Nitra, Slovensko, 2011

The Science of Breast Implants – prsníkové implantáty – Leiden, Holandsko, 2011

členstvo v profesných organizáciách

Slovenská lekárska komora
Spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
Spoločnosť chirurgie ruky

cudzie jazyky

MUDr. Norbert Rácz hovorí plynule anglicky, nemecky, francúzky a maďarsky.

Close Menu