MUDr. Norbert Rácz

Špecialista v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia, člen Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie, a The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), MUDr. Norbert Rácz je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Po ukončení štúdií absolvoval všeobecnú chirurgickú prípravu na oddelení traumatoľógie a na Chirurgickej klinike v Nových Zámkoch. Atestáciu zo všeobecnej chirurgie I stupňa  získal v roku 2001. Špecializačnú atestáciu v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia získal v roku 2006 na Klinike plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Od roku 2006 MUDr. Norbert Rácz pracuje v centre zdravia a krásy Interklinik v Bratislave.

zahraničné stáže

MUDr. Norbert Rácz v roku 2006/2007 absolvoval pracovný pobyt v Paríži na svetoznámom inštitúte chirurgie ruky: Institut de la main – Clinique Jouvenet. V rámci pracovného pobytu mal možnosť navštíviť niekoľko známych Parížskych centier estetickej chirurgie.

V roku 2007 absolvoval pracovný pobyt na svetoznámej Clínica prof. Pitanguy v Rio de Janeiro, v Brazílii. Profesor Pitanguy patrí k priekopníkom plastickej a estetickej chirurgie. Podľa neho sú pomenované mnohé operácie plastickej a estetickej chirurgie.

MUDr. Norbert Rácz sa v roku 2008 zúčastnil prestížneho sympózia v New Yorku, USA zameraného na najnovšie trendy v odbore estetickej plastickej chirurgie. Podujatie sa uskutočnilo vo svetoznámej Manhattan Eye, Ear and Throat hospital. Nemocnica je výučbovým pracoviskom New York University School of Medicine.

školenia

  • Allergan National Breast Academy – školenie na prsníkové implantáty – Dr.Doležal z Prahy, 2010
  • Macrolane – výplň prsníkov kys.hyluronovou – Dr.Lembas z Polska, 2010
  • Water – jet assisted – liposukcia vodným lúčom- Dr.Meyer – Nemecko, 2007
  • Breast Reconstruction and Augmentation – školenie zamerané na rekonštrukciu prsníka a zväčšenie prsníka – Dr.Thomas Biggs – Belehrad, Srbsko, 2011
  • Rekonštrukcia a augmentácia prsníkov, Nitra, Slovensko, 2011
  • The Science of Breast Implants – prsníkové implantáty – Leiden, Holandsko, 2011

členstvo v profesných organizáciách

Slovenská lekárska komora
Spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
Spoločnosť chirurgie ruky

cudzie jazyky

MUDr. Norbert Rácz hovorí plynule anglicky, nemecky, francúzky a maďarsky.